E-tjänster för Växjö kommun
Välkommen till Växjö kommuns e-tjänsteportal!

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter. Vi erbjuder dig som medborgare, företagare och förening bättre service och ökad tillgänglighet via våra e-tjänster. Genom att använda de webbaserade e-tjänsterna får du en större insyn i hur dina ärenden hanteras. Du kan följa status på ärendet och se hur lång tid det tar att hantera. 

De olika tjänsterna hittar du i kolumnen till vänster. Nya e-tjänster utvecklas kontinuerligt för att du ska kunna sköta dina ärenden när det passar dig. Vill du ha information om hur lång hanteringstiden är för de olika tjänsterna så hittar du det under fliken Så funkar det

E-legitimation
Flera av de elektroniska tjänsterna kräver att du loggar in med en e-legitimation. Den är din elektroniska identitet som bekräftar för systemet att du är du.

Personuppgifter
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Person-uppgiftslagen (PUL).

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Om du saknar fullständigt personnummer och har ett så kallat samordningsnummer ska du inte använda våra e-tjänster som kräver e-legitimation. Detsamma gäller om du har skyddade personuppgifter.
Kontakta oss för mer information på telefon 010-442 70 00.

Läs mer om PUL

Läs mer om e-legitimation